Apie konferenciją

Kauno technologijos universiteto (KTU) organizuojama konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2021” yra atgimusi Universiteto tradicija, kurios tikslas – sutelkti mokslo, verslo, politikos atstovus bendrai diskusijai ir efektyvių sprendimų paieškai.  

Kasmet skirtinga tema rengiama konferencija yra Universiteto siūlomas būdas identifikuoti svarbiausias aktualijas, pasikeisti reikšmingomis žiniomis ir kurti tvarias bendradarbiavimo jungtis, sudarant sąlygas įvykti dialogui tarp skirtingų sričių profesionalų.

Šiais metais renginys yra organizuojamas kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

LPK logo
 

Konferencijos tema

Šių metų konferencijos temą „Transformuojame pramonę: kaip pasiruošti laukiantiems pokyčiams?“ padiktavo bendra Europos, o kartu ir Lietuvos, situacija. Dar 2019 m. Europos Komisijos (EK) pasiūlytas Europos žaliasis kursas (ang. Green Deal) pateikė tvaraus ekonomikos augimo viziją bei ambicingą siekį neutralizuoti poveikį klimatui.

Lietuvos ekonomikai siekiant bendrų tikslų su visa Europos Sąjunga reikės sparčių pokyčių, prisitaikyti prie naujų keliamų reikalavimų ir transformuoti savo pramonę bei savo įmonių veiklos modelius. Viena iš priemonių pasiekti Europos keliamus tikslus yra verslo mobilizavimas žiedinei ekonomikai. Europos Komisija ragina sąjungos valstybes pereiti prie šio ekonomikos modelio, kurios cikle kuo ilgiau išlaikoma produktų, medžiagų ir išteklių vertė bei susidaro mažesnis kiekis atliekų. Šis siekis sudaro galimybę ekonomikai augti tvariai.

Šios aplinkybės jau dabar daro įtaką skirtinguose veiklos kontekstuose priimamiems sprendimams, susijusiems su mokslu, pramone ir inovacijomis. Kokios paramos ir pagalbos gali tikėtis inovacijų kūrimo ekosistemos dalyviai per artimiausius keletą metų? Ar visos Lietuvos įmonės gebės laiku transformuotis,  tinkamai prisitaikyti ir įgyvendinti Europos Žaliojo kurso keliamus reikalavimus? Ar turime pakankamai įgūdžių, norint įsilieti į Europos planus, kandidatuoti į teikiamą paramą bei ją tinkamai išnaudoti?

Ieškant atsakymų į  šiuos klausimus, konferencijos pranešėjai kviečiami:

– reflektuoti inovacijų ir technologijų plėtrai svarbius momentus, skatinančius aiškiau suprasti esamą situaciją ir užimamą poziciją Lietuvoje, Europoje, pasaulyje.

– išsakyti įžvalgas, kurios susijusios su tvarumo ir skaitmenizacijos siekiais bei padeda vertinant lokalios / globalios inovacijų ekosistemos būklę.

– apibrėžti lokalios / globalios mokslo, verslo, politikos bendruomenių poreikius ir bendradarbiavimo galimybes, kuriuos reikalinga įvertinti prieš priimant išteklių valdymo sprendimus.

– nusakyti tendencijas bei pasidalinti prognozėmis, galinčiomis paveikti socialinę gerovę, šalies ekonomikos augimą, aplinkos išsaugojimą.

– įvardinti dabartyje / ateityje konkurencingumui poveikį darantį / darysiantį potencialą.

 

Pranešėjai

10.20-10.40

Alina Ujupan

Europos Komisijos Žaliojo kurso vykdomosios viceprezidentės kabineto narė

PRANEŠIMO TEMA: „Skaitmeninių technologijų vaidmuo įgalinant žaliąją transformaciją ir ekonomikos atsigavimą po pandemijos”

10.40-11.00

Jurgita Šiugždinienė

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė

PRANEŠIMO TEMA: „Inovacijų ekosistemos mokslo centruose“

11.00 – 11.20

Eglė Markevičiūtė

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė

„Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslai inovacijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo bei pramonės srityse“

11.20 – 11.40

Leonas Balaševičius

Kauno technologijos universiteto mokslo ir inovacijų prorektorius

PRANEŠIMO TEMA: „Universitetų, pramonės ir valdžios santykių transformacija MTEPI ekosistemoje“

12.00 – 12.20

Ramūnas Miliauskas

AB „Achema“ generalinis direktorius

PRANEŠIMO TEMA: „Trąšų pramonė „Žaliojo kurso“ šviesoje“

12.20 – 13.40

Alexandre Affre

Business Europe generalinio direktoriaus pavaduotojas

PRANEŠIMO TEMA: „Europos pramonė, siekianti klimato neutralumo“

12.40 – 13.00

Artūras Jakubavičius

Lietuvos inovacijų centro, Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas

PRANEŠIMO TEMA: „ES finansavimas transformuojant pramonę: saviti žaidimo laukai ir taisyklės“

13.00 – 13.20

Mantas Pupinis

Viešosios politikos ir vadybos instituto (PPMI Group) partneris ir tyrimų direktorius

PRANEŠIMO TEMA: „Ką gali padaryti viešasis sektorius, kad padėtų Lietuvos pramonei integruotis į tarptautines vertės grandines?”

 

Programa

2021 m. spalio 22 d.

KTU „Santakos“ slėnis, K. Baršausko g. 59, Kaunas

Renginio programa

10.00 – 10.05 Eugenijus Valatka, Kauno technologijos universiteto rektorius sveikinimo žodis (LT)
10.05 – 10.10 Ingrida Šimonytė, Lietuvos Respublikos ministrė pirmininkė sveikinimo žodis (LT)
10.10 – 10.15 Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas sveikinimo žodis (LT)
10.15 – 10.20 Marius Horbačauskas, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas, sveikinimo žodis (LT)
10.20 – 10.40 Alina Ujupan, Europos Komisijos Žaliojo kurso vykdomosios viceprezidentės kabineto narė, „Skaitmeninių technologijų vaidmuo įgalinant žaliąją transformaciją ir ekonomikos atsigavimą po pandemijos“ (EN)
10.40 – 11.00 Jurgita Šiugždinienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministrė, „Inovacijų ekosistemos mokslo centruose“ (LT)
11.00 – 11.20 Eglė Markevičiūtė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų viceministrė, „Ekonomikos ir inovacijų ministerijos tikslai inovacijų, mokslo ir verslo bendradarbiavimo bei pramonės srityse“ (LT)
11.20 – 11.40 Leonas Balaševičius, Kauno technologijos universiteto mokslo ir inovacijų prorektorius, „Universitetų, pramonės ir valdžios santykių transformacija MTEPI ekosistemoje“ (LT)
11.40 – 12.00 Kavos pertrauka
12.00 – 12.20 Ramūnas Miliauskas, AB „Achema“ generalinis direktorius, „Trąšų pramonė „Žaliojo kurso“ šviesoje“ (LT)
12.20 – 12.40 Alexandre Affre, Business Europe generalinio direktoriaus pavaduotojas, „Europos pramonė, siekianti klimato neutralumo“ (EN)
12.40 – 13.00 Artūras Jakubavičius, Lietuvos inovacijų centro, Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas, „ES finansavimas transformuojant pramonę: saviti žaidimo laukai ir taisyklės“ (LT)
13.00 – 13.20 Mantas Pupinis, Viešosios politikos ir vadybos instituto (PPMI Group) partneris ir tyrimų direktorius, „Ką gali padaryti viešasis sektorius, kad padėtų Lietuvos pramonei integruotis į tarptautines vertės grandines?“ (LT)
13.20 – 14.20 Atsisveikinimo kava ir užkandžiai

RENGINIO PROGRAMA PARSISIŲSTI 

 

Renginio draugai

 

Nuotraukų galerija

Naujienos

 

Kontaktai

Erika Jucevičiūtė-Barisė

Bendradarbiavimo vystymo skyriaus vadovė

K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 616 18097
el. p. partners@ktu.lt