Registracijos forma / Registration Form

Registracija yra uždaryta. Kviečiame žiūrėti renginio įrašą

Registration is closed. We invite you to watch the recording of the event (in Lithuanian)

Registracijos formą būtina užpildyti tik tokiu atveju, jeigu planuojate konferencijoje dalyvauti kontaktiniu būdu. Tiesioginė transliacija bus prieinama visiems be išankstinės registracijos.

The registration form is only required if you plan to attend the conference on KTU premises. The live broadcast will be available to everyone without prior registration.

Privatumo politikos pranešimas

1. 1. Duomenų subjektai (asmenys, pateikiantys duomenis):

Konferencijos dalyvis

1.2. Duomenų subjektai pateikia tokią informaciją:

 • savo vardą
 • pavardę
 • institucijos pavadinimą
 • el. paštą
 • telefono numerį

 

1.3. Dalyvio anketoje pateikiami asmeniniai duomenys:

 • Dalyvio vardas ir pavardė. Duomenų rinkimo tikslas – identifikuoti dalyvaujantį asmenį. Duomenų saugojimo laikas – 2  mėnesiai po renginio pabaigos. Duomenų rinkimo teisinis pagrindas sutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b.).
 • Dalyvio atstovaujamos institucijos pavadinimas. Duomenų rinkimo tikslas – statistinei informacijai. Duomenų saugojimo laikas – 1 metai. Duomenų rinkimo teisinis pagrindas teisėtas interesas (BDAR 6 (1) f.).
 • Dalyvio el. paštas ir telefono numeris. Duomenų rinkimo tikslas – susisiekti su dalyvaujančiu asmeniu renginio rinkodaros tikslais. Duomenų saugojimo laikas – 1 metai. Duomenų rinkimo teisinis pagrindas sutarties vykdymas (BDAR 6 (1) b.).

Registruojant dalyvaujantį asmenį prašysime patvirtinti, kad turėjote galimybę susipažinti su šia asmens duomenų Privatumo politika bei esate informuoti apie šias teises.

 • Susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • Reikalauti ištaisyti neteisingus ir / ar netikslius asmens duomenis;
 • Bet kuriuo metu uždrausti asmens duomenų rinkimą ir apdorojimą;
 • Jei turite prieštaravimų arba skundų dėl to, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, J. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. paštas ada@ada.lt.

Kreiptis dėl teisių įgyvendinimo arba dėl papildomos informacijos gavimo galite adresu privacy@ktu.lt

 • Duomenų subjektas gali pateikti dalyvaujantį asmenį tik tada, kai susipažįsta ir patvirtina, kad susipažino su Politika.
 • Tvarkydamas Klientų asmens duomenis Universitetas laikosi Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) nuostatų.
 • Universitetas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir / ar papildyti šią Privatumo politiką.