LIETUVOS MOKSLAS IR PRAMONĖ 2022

Kauno technologijos universiteto (KTU) organizuojama konferencija „Lietuvos mokslas ir pramonė 2022” yra atgimusi Universiteto tradicija, kurios tikslas – sutelkti mokslo, verslo, politikos atstovus bendrai diskusijai ir efektyvių sprendimų paieškai.  

Kasmet skirtinga tema rengiama konferencija yra Universiteto siūlomas būdas identifikuoti svarbiausias aktualijas, pasikeisti reikšmingomis žiniomis ir kurti tvarias bendradarbiavimo jungtis, sudarant sąlygas įvykti dialogui tarp skirtingų sričių profesionalų.

Renginys yra organizuojamas kartu su Lietuvos pramonininkų konfederacija bei Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

LPK logo-02-juodas_LT
 

Konferencijos tema: išteklių valdymas ir (ne)planuoti pokyčiai

Pasaulyje veikia amžinas dėsnis – kiekviena organizacija turi ribotus išteklius. Ištekliai gali būti interpretuojami pačia plačiausia prasme: nuo finansavimo sprendimų, dirbančiųjų potencialo, laiko išteklių, skirtų inovacijoms sukurti iki žaliavų trūkumo ekonominiame ar net politiniame kontekstuose. 

Susiklosčius nepalankioms ir net grėsmingoms geopolitinėms aplinkybėms, 2022 metai pažymėti iššūkiais energetikos srityje, kurie paliečia kiekvieną ekonominės sistemos elementą. Pramonė – ne išimtis. Aštrėjant energetinei krizei, brangstantys ištekliai lemia nepageidaujamus padarinius: mažėjantį pelningumą, naujus nuostolius ar net grėsmę nebeišlikti rinkoje. Akistata su esamomis problemomis skatina diskusiją: kur link orientuotis pramonės įmonėms? Kokių prognozių tikėtis tarptautiniame kontekste? Ir koks būtų mokslo indėlis siekiant minimizuoti padarinius? 

Konferencijoje patirtimi, žiniomis, prognozėmis dalinsis aukštojo mokslo, verslo, valstybės valdymo profesionalai. Dalyvauti renginyje kviečiami politikos, verslo, akademinės bendruomenės ir visuomeniniai lyderiai, valstybės institucijų atstovai, nuomonių formuotojai, įmonių vadovai, verslo asociacijos, mokslo ir studijų institucijos. 

Ieškant atsakymų į  šiuos klausimus, konferencijos pranešėjai kviečiami:

– reflektuoti tiek energetikos srityje susidariusią situaciją, tiek jos padarinius pramonei, verslui bei kaip tai keičia požiūrį į išteklius, jų valdymą, kokį vaidmenį tame gali atlikti mokslas.

– išsakyti įžvalgas, kurios susijusios su išteklių trūkumu, gavimu, valdymu, optimizavimu bei kaip tai veikia vertinant lokalios / globalios ekosistemos būklę.

– apibrėžti lokalios / globalios mokslo, verslo, politikos bendruomenių poreikius ir bendradarbiavimo galimybes, kuriuos reikalinga įvertinti prieš priimant išteklių valdymo sprendimus.

– nusakyti tendencijas bei pasidalinti prognozėmis, galinčiomis paveikti socialinę gerovę, šalies ekonomikos augimą, aplinkos išsaugojimą.

– įvardinti dabartyje / ateityje konkurencingumui poveikį darantį / darysiantį potencialą.

 

Programa

2022 m. lapkričio 18 d.

KTU „Santakos“ slėnis, K. Baršausko g. 59, Kaunas

Renginio programa bus paskelbta artimiausiu metu

 

Nuotraukų galerija

 

Kontaktai

Erika Jucevičiūtė

Bendradarbiavimo vystymo projektų vadovė

K. Baršausko g. 59, Kaunas
tel. +370 616 18097
e. p. partners@ktu.lt