KTU mokslininkai pristatė naują vandens valymo sistemą: vandenį leis naudoti pakartotinai

Archyvas | 2021-10-01

KTU Cheminės technologijos fakulteto (CTF) Aplinkosaugos technologijos katedros mokslininkai aktyviai pristatė ir toliau testuoja hibridinę pažangiosios oksidacijos ir sorbcijos biologiškai aktyviu adsorbentu sistemą. Ji leidžia pasiekti labai aukštą užteršto vandens išvalymo efektyvumą.

Šiandien tradiciniai užteršto vandens valymo būdai, naudojami daugumoje nuotekų valymo sistemų, yra nepajėgūs susidoroti su patvariais į vandenį patenkančiais teršalais. Todėl pastaruoju metu pasaulyje stengiamasi sukurti efektyvią ir paprastą technologiją, kuri būtų pajėgi išspręsti kylančias problemas.

Per vandenį – ant žmonių stalo

Nors visuomenė vis sąmoningiau vartoja ir tikimasi, jog aplinkos užterštumas su laiku tik mažės, tačiau buitinių nuotekų valyklų išvalytame vandenyje vis dar randama įvairių organinių teršalų – ftalatų, farmacinių preparatų, pesticidų.

Pasaulio mokslininkai sutaria, kad šie teršalai daro neigiamą įtaką vandens ekosistemoms, taip pat gali patekti ir į žmonių organizmus, nes medžiagos yra aptinkamos geriamajame vandenyje ir vartojamuose maisto produktuose.

Vienas tokių pavyzdžių – šiltnamių ūkiai, kuriuose drėkinimui naudojamas vanduo iš paviršinių vandens telkinių. Vandenyje esantys teršalai gali turėti įtakos galutinio produkto kokybei – kauptis lapuose, šaknyse ir žinoma, pačiose auginamose daržovėse.

Pritaikoma pramonėje ir žemės ūkyje

Šiuo metu Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkosaugos technologijos katedros mokslininkai aktyviai testuoja hibridinę pažangiosios oksidacijos ir sorbcijos biologiškai aktyviu adsorbentu sistemą. Joje užteršto vandens valymo procesas vykdomas 2 etapais.

Simonas Misevičius

Pirmajame etape užterštas vanduo valomas integruojant ozonavimą su fotokatalize. Per gana trumpą laiką įvairūs organiniai teršalai suskaidomi iki smulkiamolekulinių organinių junginių, kurie gali būti toliau šalinami biologiniame reaktoriuje.

Kitame etape užterštas vanduo patenka į biologiškai aktyvios anglies reaktorių. Jame aktyvioji anglis kartu su vandens teršalus skaidančiais mikroorganizmais sudaro efektyviai veikiančią sistemą. Aktyvioji anglis adsorbuoja organinius junginius ir sumažina pirminę vandenyje esančių organinių junginių koncentraciją.

Mikroorganizmai, prisitvirtinę prie aktyviosios anglies paviršiaus, sudaro bioplėvelę ir skaido vandenyje esančius teršalus. Vykstant tokiam kompleksiniam procesui yra itin prailginamas aktyviosios anglies naudojimo sistemoje laikas ir pasiekimas labai aukštas užteršto vandens išvalymo efektyvumas.

KTU Aplinkos inžinerijos doktorantas Simonas Misevičius, prie šios technologijos vystymo projekto prisijungęs jau studijų Aplinkosaugos inžinerijos magistrantūroje metu, tikina, kad tokia vandens valymo sistema gali būti lengvai pritaikoma tiek buitinių, tiek pramoninių nuotekų, užterštų sunkiai skaidomais organiniais junginiais, valymui.

„Įvairiose pramonės ir žemės ūkio šakose įdiegus šią technologiją ir ėmus pakartotinai naudoti išvalytą vandenį, galėtų labai ženkliai sumažėti iš gamtos išgaunamo švaraus vandens sąnaudos“, – sako jis.

Pristatė ir šalies Prezidentui

Ši hibridinė pažangiosios oksidacijos ir sorbcijos biologiškai aktyviu adsorbentu sistema birželio pradžioje buvo pristatyta visuomenei Vilniuje, Prezidentūros kiemelyje vykusiame „Žaliųjų idėjų festivalyje“.

Tadas Prasauskas

Renginio metu prezidentas Gitanas Nausėda, Europos Komisijos viceprezidentas Fransas Timmermansas, Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius, verslo ir visuomeninių organizacijų atstovai pasirašė „Žalios Lietuvos“ deklaraciją, kuri įpareigoja prisidėti prie Lietuvos žalinimo, kovos su klimato kaita, švaresnės ir sveikesnės aplinkos kūrimo. Tikimasi, kad pasirašytoji deklaracija Lietuvoje taps nauju žingsniu, siekiant į ateitį orientuoto požiūrio, realių sprendimų ir kokybės aplinkosaugos srityje.

Pasak KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro technologijų perdavimo projektų vadovo Tado Prasausko, Lietuva stengiasi sėkmingai integruotis į Europos žaliojo kurso priemonių įgyvendinimą, siekiant sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, taip pat padidinti investicijas į pažangiausius mokslinius tyrimus ir inovacijas aplinkosaugos srityje.

„KTU Aplinkosaugos technologijos katedros vystomos technologijos taip pat prisideda prie Europos žaliojo kurso strategijos įgyvendinimo, o renginyje pristatyta pažangi hibridinė užteršto vandens valymo technologija pastaruoju metu sulaukia ir verslo dėmesio, kadangi ji gali būti nesunkiai adaptuojama pagal konkrečios pramonės šakos poreikius. Bendradarbiaujant mokslui ir verslui ši aukštą technologinės parengties lygį pasiekusi technologija greitu metu gali būti komercializuojama ir diegiama įmonėse“, – sako KTU atstovas.

Kitos naujienos